суббота, 14 марта 2020 г.

Використання хмарних технологій на уроках географії

     Мета вчителя – навчатися і навчати! Необхідно робити навчання якісним, цікавим та доступним!
 Сьогодні уявити життя без комп’ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо. Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів,  для яких головним джерелом інформації є інтернет. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній діяльності.
Процеси, що зумовили педагогічну спільноту поставити на перший план питання оновлення підходів до формування навчального середовища середньої школи і впровадження хмаро орієнтованого навчального середовища – це розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження їх у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, підключення шкіл до глобальної мережі Інтернет, поява різноманітних гаджетів у учнів, вимоги суспільства щодо підвищення якості освітніх послуг.
Динаміка змін сучасного світу, інформаційний «вибух», розвиток глобальної інформаційної інфраструктури, – всі ці фактори обумовлюють необхідність інноваційних змін, орієнтованих на модернізацію навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів.
Традиційне навчальне середовище вже не може забезпечити потреби суспільства у наданні якісних освітніх послуг. Це пов'язано насамперед з тим, що навчальне середовище загальноосвітніх навчальних закладів було сформовано в умовах іншої мети освіти і завдань, що стояли перед суспільством у XX столітті.
Сучасна школа, яка спрямована на всебічний розвиток особистості, має навчати творчості, критичному мисленню, вмінню вирішувати проблеми, розвивати комунікативні, співробітницькі, життєві та кар’єрні навички, працювати з даними, медіа та розвивати компетентності з інформаційних технологій. Тому, першочерговим завданням стає розвиток особистості учня в умовах інноваційного навчального середовища загальної середньої школи 21 століття.
Однією з інновацій в освітньому процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні сервіси. Як показує досвід розвинених зарубіжних країн, оптимальним рішенням проблем, пов’язаних із стрімким розвитком комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення є розбудова єдиного інформаційного простору та впровадження у навчально-виховний процес «хмарних технологій».
Хмарна технологія  – це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса. Хмарні технології являють собою масштабований спосіб доступу до зовнішніх обчислювальних ресурсів. При цьому користувачеві не потрібно ніяких особливих знань про інфраструктуру «хмари» або навичок управління цією хмарною технологією.
Серед переваг хмарних сервісів виділяють доступність, мобільність, високу технологічність та надійність,
серед недоліків – необхідну наявність високошвидкісного Інтернету, потребу у захисті конфіденційної інформації, залежність від постачальника послуг, меншу функціональність.

         Проблема використання педагогами хмарних технологій є актуальною та малодослідженою, оскільки ці технології стрімко розвиваються, проте очевидний той факт, що хмара дозволяє вчителю по-іншому побудувати процес навчання:  не переривати процес навчання під час карантину чи хвороби учнів, надавати повноцінні освітні послуги учням з обмеженими можливостями, працювати над проектами спільно з учнями з різних куточків планети тощо. До того ж перед навчальним закладом не постає проблема у придбанні ліцензійного програмного забезпечення та його оновлення і єдиною умовою успішного впровадження хмарних технологій є наявність високошвидкісного     Інтернету.
         Для того, щоб в аудиторії можна було організувати сучасний навчальний процес з використанням хмарних технологій, необхідна наявність ноутбуків (нетбуків, планшетів, смартфонів) і безпровідної мережі. Працювати «в хмарі» можна і з персональними комп’ютерами, що мають доступ до мережі інтернет.